Skip to main content

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek, jognyilatkozatok

Kérjük, amennyiben felhasználója kíván lenni honlapunknak, figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeinket, és csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben e feltételeket kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.


A rozarachel.hu honlap Felhasználási feltételei

1. Szerzői jogok

A rozarachel.hu oldalon elérhető tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény alapján, eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a Róza Ráchel (2094 Nagykovácsi, Bükk utca 11., Adószám: 69453535-1-33; továbbiakban: Üzemeltető) szellemi terméke, és az Üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a honlap felhasználója – az online hozzáférésen túl – kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

A rozarachel.hu honlap tartalmának többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a rozarachel.hu oldalak tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) az Üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól a honlap hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, illetve a tartalmának közzététele kizárólag a tartalom hivatkozásának (linkjének) és a forrásnak (rozarachel.hu) feltüntetésével.

2. Tartalmi felelősség korlátozása

Bár a honlapon megjelenő tartalmak, (információk, receptek és képek) a legnagyobb gondossággal lettek összeállítva, az oldalak tartalma elsősorban tájékoztató jellegű. Az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét az oldalon található tartalmak felhasználásából eredő esetleges károkért, az oldalon közzétett információk felhasználása saját kockázatra és felelősségre történik.

A honlap linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat. Az Üzemeltető ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi, azonban nem garantálhatja ezen hivatkozott honlapok folyamatos elérhetőségét. Az Üzemeltető a linkek elhelyezésének időpontjában a linkelt oldalak tartalmát a legnagyobb gondossággal vizsgálja és törvénybe ütköző tartalommal rendelkező oldalakra sohasem hivatkozik, de nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön az Üzemeltető honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.

3. Technikai felelősség korlátozása

Bár mindent megteszünk a honlap és funkcióinak hibamentes működéséért, az Üzemeltető nem garantálja, hogy az oldalakon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a rozarachel.hu honlapról vagy honlapon keresztül elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja.

4. Adatkezelés

Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatban az Üzemeltető Adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak az irányadók.

5. A honlap böngészésével a Felhasználó elfogadja a rozarachel.hu honlap Felhasználási feltételeit, továbbá az Adatkezelési Tájékozatót.

Pin It

Segíthetek?

A terápiás lehetőségekkel kapcsolatos további információkért vagy bejelentkezéshez hívjon vagy írjon

Segíthetek?

A terápiás lehetőségekkel kapcsolatos további információkért vagy bejelentkezéshez hívjon vagy írjon